انتخاب نوع سرويس

تفاوت سرورها در کیفیت است و به ترتیب از سرور 1 به سرور 3 بیشتر می شود

کیفیت به معنای طبیعی تر بودن پیج ها می باشد

سرعت هر سه سرور فوق العاده خوب است ولی ممکن است سرور گران تر به دلیل خلوت تربودن پر سرعت تر باشد

کیفیت هر سه سرور خوب است و در اینستالایکر هیچ سرویس کم کیفیتی وجود ندارد

لطفا قبل از ثبت سفارش از پرایوت نبودن(خصوصی نبودن) پیج خود مطمئن شوید