زمان انجام سفارشات فالوور و لایک

فرآیند انجام سفارشات فالوور و لایک و حتی ممبر تلگرام در انواع سرویس ها متفاوت است.

سعی ما برآن است که تمام سفارشات بین المللی در کمتر از نیم ساعت انجام شود.

سفارشات ایرانی به دلیل ماهیت فعال بودن و نوع عملیاتی که می طلبد ممکن است تا ۲۴ ساعت به طول انجامد . با این حال ادعا میکنیم سریعترین زمان انجام سفارشات در ایران مربوط به وبسایت اینستالایکر است!پشتیبانی آنلاین