لایو گذاشتن در اینستاگرام با لپ تاپ و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزار OBS

چطور به صورت رایگان با استفاده از لپ تاپ یا کامپیوتر در اینستاگرام یک لایو با کیفیت قرار دهیم؟ و چطور یک فیلم را به صورت لایو در اینستاگرام قرار دهیم؟ در این آموزش یاد خواهید گرفت : چطور یک فیلم را به صورت لایو در اینستاگرام نمایش دهیم؟ ( نمایش یک فیلم از قبل […]